Dokumenty do pobrania

 Wniosek do Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu

CEL UZYSKANIA ORZECZENIA:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  • orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
  • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
  • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Zaświadczenie lekarskie

Dokumentacja wspierająca proces badawczy w poradni:

 

Joomla templates by Joomlashine