Konsultacje indywidualne możliwe są po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
W każdym przypadku gwarantujemy pełną dyskrecję.

Konsultacje, diagnoza, terapia

Konsultacje

Konsultacje dla rodziców oraz nauczycieli i innych specjalistów szkolnych odbywają się zgodnie z harmonogramem pracy zatrudnionych w naszej Poradni specjalistów.

Konsultacja jest punktem wyjścia do dalszych spotkań: doradczych, diagnostycznych lub terapeutycznych.

Podczas wstępnej konsultacji pracownik poradni – psycholog, pedagog, logopeda –
zdobywa podstawową wiedzę na temat problemu i pomoga wytyczyć kierunek dalszego postępowania.

Diagnoza

Określa indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne w odniesieniu do zgłaszanych problemów oraz wskazuje sposoby ich rozwiązania. Zadaniem diagnozy jest przygotowanie materiału informacyjnego i zaleceń do terapii oraz sformułowanie prognozy, co do dalszego funkcjonowania ucznia.

Terapia

Terapia to system zaplanowanych oddziaływań skierowanych do osób mających wszelkiego rodzaju zaburzenia.

Podmiotem terapii jest zawsze człowiek.
Dziecko nie zdaje sobie sprawy z własnych dysfunkcji, nie jest w stanie samodzielnie podjąć decyzji o rozpoczęciu terapii. Dlatego dorośli mają przed sobą ogromne zadanie – wychwycenie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w zachowaniu dziecka i podjęcie terapii w celu ich usunięcia. W procesie terapii dziecka istnieje potrzeba objęcia nią całego środowiska, w którym ono żyje, gdyż inaczej istnieje zagrożenie, że pozytywne wzorce zdobyte podczas terapii prowadzonej tylko w poradni nie utrwalą się w dziecku.
W procesie terapii dziecka istotne jest także prowadzenie zajęć w formie zabawy.

Licealisto, gimnazjalisto!

Jeśli masz problem
z wyborem szkoły, zawodu.

Brakuje Ci pewności siebie.

Czujesz, że nikt Cię nie rozumie.

Nie radzisz sobie ze stresem w trudnych sytuacjach.

Przyjdź, zadzwoń, napisz.
Gwaratnujemy dyskrecję.

Słowa dają moc

Joomla templates by Joomlashine