Grupa wsparcia dla rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych

 

Serdecznie zapraszamy
rodzeństwo dzieci niepełnosprawnych z rejonu działania Poradni,
na spotkania Grupy Wsparcia, która rozpoczęła swoją działalność w roku szkolnym 2017/2018

Podstawowym celem Grupy Wsparcia pod hasłem "Zrozumieć rodzeństwo z niepełnosprawnością" jest integracja osób mających podobne doświadczenia życiowe, wynikające z posiadania niepełnosprawnego rodzeństwa. Spotkania służą rozwiązywaniu bieżących trudności i problemów, pojawiających się w toku życia codziennego oraz przepracowaniu trudnych emocji, związanych z niepełnosprawnością brata czy siostry. Odbywają się one w przyjaznej atmosferze zrozumienia, umożliwiającej dzielenie się własnymi przeżyciami i przemyśleniami, wynikającymi z codziennych doświadczeń i wyzwań życiowych każdego z uczestników. Podczas zajęć dzieci zdobywają umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz tworzenia prawidłowych relacji w kontaktach z innymi ludźmi. W spotkaniach grupy istotny jest fakt, że jej uczestnicy stają w centrum uwagi, jest to czas poświęcony wyłącznie im i ich potrzebom, co służy kształtowaniu świadomości bycia kimś ważnym i wzmacnianiu poczucia własnej wartości każdego z nich.
Spotkania w formie warsztatów, wspólnych rozmów i zabaw integracyjnych, z elementami bajkoterapii, dramy oraz arteterapii, odbywać się będą cyklicznie raz w tygodniu pod kierunkiem psychologa.

Serdecznie zapraszamy!

Zapisy w sekretariacie Poradni lub bezpośrednio u Pani pedagog Małgorzaty Żabickiej.

 

 

 

Konsultacje dla rodziców oraz 
nauczycieli i innych specjalitów
szkolnych odbywają się zgodnie
harmonogramem pracy
zatrudnionych w naszej Poradni specjalistów.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

W każdym przypadku
gwarantujemy pełną dyskrecję.

Słowa dają moc

dokumenty

artykuly

Joomla templates by Joomlashine