Konkursy w poradni

Spotkanie podsumowujące kolejną edycję Poradnianego Konkursu Świątecznego

10 stycznia odbyło się spotkanie dla wszystkich uczestników

kolejnej edycji Poradnianego Konkursu Świątecznego. Tym razem tematem przewodnim konkursu był szeroko rozumiany „ Świąteczny stroik”. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem oraz integracja „społeczności poradnianej”.
Podczas spotkania dzieci uczestniczące w konkursie otrzymały dyplomy, nagrody oraz uczestniczyły w ciekawych zajęciach, które zorganizowały Panie Anna Kintop - pedagog i Karolina Fedorczyk - psycholog.
A oto krótka fotorelacja z tego spotkania.

                       

                  

Konkurs świąteczny 2017 r.

Boże Narodzenie to czas niezwykły, magiczny,
który w naszej pamięci przywołuje wspomnienia pełne ciepła, emanujące atmosferą radości i miłości.”

Dlatego wzorem lat ubiegłych, zapraszamy dzieci i rodziców do spojrzenia na piękno Świąt poprzez wspólne tworzenie jednego z wielu symboli Bożego Narodzenia i zapraszamy do konkursu:

Tym razem tematem pracy plastycznej jest świąteczny stroik, którym można przystroić stół wigilijny lub ściany w pokoju, drzwi. Dla każdego uczestnika „stroik” może oznaczać coś innego.

Celem konkursu jest:

Ukazanie i pielęgnowanie tradycji Bożego Narodzenia.

Alternatywna forma twórczego wypełnienia czasu wolnego.

Kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez rozwijanie zdolności plastycznych.

Inspirowanie dzieci do samodzielnego wykonywania symboli świątecznych.

 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tłuszczu.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe w Poradni i ich rodziców.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić jeden stroik, wykonany techniką dowolną. Do wykonanego stroiku należy dołączyć wizytówkę z imieniem i nazwiskiem.
 4. Stroiki należy składać u prowadzących zajęcia dodatkowe do 15 grudnia 2017 r.
 5. Wszystkie prace zostaną wystawione w korytarzu Poradni.
 6.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 grudnia 2017 r.
 7. Oceny świątecznych stroików dokona jury powołane przez Dyrektora Poradni w Tłuszczu.
 8. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury, informacja zostanie opublikowana na FB Poradni oraz wywieszona w siedzibie Poradni.
 9. Organizatorzy przewidują pamiątkowe dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.
 10. Nagrody zostaną wręczone podczas spotkania pokonkursowego.
 11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do wykorzystywania prac, jak również z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Poradnię ich danych osobowych na potrzeby konkursu.
 12. Złożenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

Zapraszamy do udziału :)

Ogłoszenie wyników konkursu świątecznego

„ Kartka Świąteczna  2016 "

Tematem pracy plastycznej były kartki świąteczne, które można  było wykonać techniką dowolną. W konkursie wzięło udział aż 26 uczestników !
Bardzo się cieszymy, że wpłynęło tak wiele różnorodnych prac.

Prace konkursowe były wystawione w poczekalni Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu.  Zdjęcia prac zgłoszonych do udziału w konkursie zamieszczone są również na profilu Facebook naszej placówki.

       

Spotkanie podsumowujące konkurs odbyło się 
11.01.2016 r.
o godzinie 1600

Podczas spotkania  wszystkim uczestnikom wręczono  pamiątkowe dyplomy oraz nagrody za udział w konkursie. 

Panie Anna Kintop i Karolina Fedorczyk zorganizowały  gry i zabawy dla uczestników oraz przestrzeń  dla towarzyszących im opiekunów.
Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

A oto krótka fotorelacja ze spotkania pokonkursowego.

                      

        

                   

Konkurs 2016 r.

 „Boże Narodzenie to czas niezwykły, magiczny,
który w naszej pamięci przywołuje wspomnienia pełne ciepła,
emanujące atmosferą radości i miłości.”

 
    
Dlatego wzorem lat ubiegłych, zapraszamy dzieci i rodziców do spojrzenia na piękno Świąt poprzez wspólne tworzenie jednego z wielu symboli Bożego Narodzenia  i zapraszamy do udziału w konkursie :

 

„Świąteczna Kartka”

 

Tym razem tematem pracy plastycznej powinna być kartka, którą chcielibyśmy wręczyć drugiej osobie wraz z życzeniami .

Celem konkursu jest: 

   • Alternatywna forma twórczego wypełnienia czasu wolnego.
   • Kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez rozwijanie zdolności plastycznych.
   • Inspirowanie dzieci do samodzielnego wykonywania symboli świątecznych.
   • Ukazanie i pielęgnowanie tradycji Bożego Narodzenia  
 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tłuszczu.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich dzieci uczęszczających na zajęcia w Poradni.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, wykonaną techniką dowolną. Do wykonanej kartki świąteczenej  należy dołączyć wizytówkę z imieniem i nazwiskiem.
 4. Prace należy składać u prowadzących zajęcia  do 16 grudnia 2016 r.
 5. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w poczekalni lub w korytarzu  Poradni.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 grudnia 2016 r.
 7. Oceny prac dokona jury powołane przez Dyrektora Poradni w Tłuszczu.

 8. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury, informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz wywieszona w siedzibie Poradni.
 9. Organizatorzy przewidują pamiątkowe dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.
 10. Nagrody zostaną wręczone podczas spotkania pokonkursowego.
 11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do wykorzystywania prac, jak również z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Poradnię ich danych osobowych na potrzeby konkursu.
 12. Złożenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

   

 

Spotkanie podsumowujące konkurs "Świąteczne skojarzenia 2015 "

Witamy,

Oto krótka fotorelacja z finału konkursu "Świąteczne skojarzenia" 2015 r.  Uczestnicy konkursu wykazali się niezwykłymi umiejętnościami. Każda praca była niepowtarzalna i wymagała dużego wysiłku.
Pomysłowość dzieci i rodziców była ogromna.
Wszyscy bawiliśmy się świetnie podczas wspólnych gier i zabaw.
Nie zatraćmy tej naturalnej chęci tworzenia, która tkwi w każdym z nas bez względu na to czy mamy jakieś dysfunkcje czy nie.
Gratulujemy !

          

Wyniki konkursu - grudzień 2015 r.

 

Zakończył się konkurs plastyczny...

„ Świąteczne Skojarzenia "

Tematem pracy plastycznej były skojarzenia świąteczne, które można  bylo wykonać techniką dowolną.
W konkursie wzięło udział aż 23 uczestników!
Bardzo się cieszymy, że wpłynęło tak wiele różnorodnych prac. Znalazły się wśród nich bombki, bałwanki, choinki oraz rysunki wykonane różną techniką.

Wystawa prac konkursowych znajduje się w holu głównym
Poradni Psychologiczno – Peadgogicznej
w Tłuszczu.  Zdjęcia prac zgłoszonych do udziału w konkursie zamieszczone są również na facebookowym profilu naszej placówki.

Spotkanie podsumowujące konkurs odbędzie się  20.01.2015 r.
o godzinie 1600

Wtedy też wręczymy wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody za udział w konkursie. Podczas spotkania zorganizowane będą zabawy dla uczestników oraz przestrzeń spotkania dla towarzyszących im opiekunów.
Komisja konkursowa w składzie: Pani Małgorzata Żabicka, Pani Iwona Tyczyńska i Pani Ewa Zarzecka , miała bardzo trudne zadanie.
Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

      
     

    

  

 

 

Konkurs 2015 r.

 „Boże Narodzenie to czas niezwykły, magiczny,
który w naszej pamięci przywołuje wspomnienia pełne ciepła,
emanujące atmosferą radości i miłości.”

Dlatego wzorem lat ubiegłych, zapraszamy dzieci i rodziców do spojrzenia na piękno Świąt poprzez wspólne tworzenie jednego z wielu symboli Bożego Narodzenia

Konkurs

 „Świąteczne Skojarzenia” 

Tematem pracy plastycznej powinny być skojarzenia świąteczne, które można wykonać techniką dowolną.

         Celem konkursu jest: 

   • Alternatywna forma twórczego wypełnienia czasu wolnego.
   • Kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez rozwijanie zdolności plastycznych.
   • Inspirowanie dzieci do samodzielnego wykonywania symboli świątecznych.
   • Ukazanie i pielęgnowanie tradycji Bożego Narodzenia  
 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tłuszczu.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich dzieci uczęszczających na zajęcia w Poradni.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, wykonaną techniką dowolną. Do wykonanej bombki należy dołączyć wizytówkę z imieniem i nazwiskiem.
 4. Prace należy składać u prowadzących zajęcia dodatkowe do 11 grudnia 2015 r.
 5. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w poczekalni lub w korytarzu  Poradni.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 grudnia 2015 r.
 7. Oceny prac dokona jury powołane przez Dyrektora Poradni w Tłuszczu.

 8. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury, informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz wywieszona w siedzibie Poradni.
 9. Organizatorzy przewidują pamiątkowe dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.
 10. Nagrody zostaną wręczone podczas spotkania pokonkursowego.
 11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do wykorzystywania prac, jak również z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Poradnię ich danych osobowych na potrzeby konkursu.
 12. Złożenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

   

 

Wyniki konkursu 2014 r.

Konkurs  "Świąteczna Bombka"  rozstrzygnięty,

nagrody rozdane :) !

Na konkurs trafiło wiele zaskakująco pięknych i kolorowych, własnoręcznie wykonanych bombek.
Komisja konkursowa w składzie: Pani Iwona Tyczyńska, Pani Anna Kintop i Pani Sylwia Wysocka, miała bardzo trudne zadanie. Ostatecznie po długich dyskusjach i naradach, komisja zdecydowała przyznać pierwsze miejsce wszystkim uczestnikom.
Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.
Dzięki Waszej inwencji twórczej nasza wspólna choinka jest w tym roku wyjątkowo piękna.
Spotkanie pokonkursowe odbyło się 9 stycznia 2015 r. o godz. 1600 

Spotkaniu towarzyszyła atmosfera radości i wspólnej zabawy.

A oto nasza choinka i  niezwykle oryginalne bombki

Więcej zdjęć i informacji na facebook Poradni        Zapraszmy :)

               

            

 1Dziękujemy za wspóną zabawę 

 

 

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2

Słowa dają moc

zdjecia-1

Joomla templates by Joomlashine