2017/2018

Rozpoczęcie zajęć
dydaktycznych w szkołach
4 września 2017 r. 
Planowane zebrania
Rady 
Pedagogicznej PP-P

28.08. 2017 r. (poniedziałek)
12.09. 2017 r. (wtorek)
25.09. 2017 r. (poniedziałek)
27.10. 2017 r. (piątek)
07.12. 2017 r. (czwartek)
18.12. 2017 r. (poniedziałek)
10.01. 2018 r. (środa)
12.02. 2018 r. (poniedziałek) - podsumowanie I semestru
19.03. 2018 r. (wtorek)
05.04. 2018 r. (czwartek)
19.06. 2018 r. (wtorek)
29.06. 2018 r. (piątek)
30.08. 2018 r. (czwartek godz.10)
Dodatkowo Rady Pedagogiczne poświęcone przekazaniu informacji po naradach
w KO, w powiecie, w ramach WDN, wg potrzeb.

Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. w szkołach
Dni wolne w poradni: 25, 26 grudnia (poniedziałek, wtorek)
Ferie zimowe
w szkołach
15 stycznia – 28 stycznia 2018 r.

(województwo mazowieckie)

Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r. w szkołach
Dni wolne w poradni: 2 kwietnia 2018 r. (Poniedziałek Wielkanocny)
Egzamin gimnazjalny Część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r.
Część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r.
Język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r.
Zakończenie roku szkolnego
dla maturzystów

27 kwietnia 2018 r.

26.04.2018 r. - międzygminne spotkanie integracyjne podsumowujące całoroczne działania w ramach Poradnianego Projektu Profilaktyczno-Edukacyjnego " Nie dla przemocy wobec dzieci" 

Egzaminy maturalne język polski (pp) - 4 maja 2018 r.
matematyka (pp) - 7 maja 2018 r.
język angielski (pp) - 8 maja 2018 r.
Zakończenie roku szkolnego
w szkołach
22 czerwca 2018 r.  
Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:

01 listopada 2017 r.(środa)
01 stycznia 2018 r.(poniedziałek)
01 maja 2018 r. (wtorek)
03 maja 2018 r. (czwartek)
31 maja 2018 r. (czwartek)
15 sierpnia 2018 r.(środa)

Dni do odpracowania :
4 maja 2018 r. – piatek (odpracowujemy 3 marca 2018 r. - sobota)
1 czerwca 2018 r. –piątek (odpracowujemy 17 marca 2018 r. - sobota)

Posiedzenia
Zespołów Orzekających

11,18, 25 września 2017 r.
9, 16, 23 października 2017 r.
6,20  listopada 2017 r.
4, 11 grudnia 2017 r.
8  stycznia 2018 r.
5, 19 lutego 2018 r.
12, 26 marca 2018 r.
9, 23 kwietnia 2018 r.
7, 21 maja 2018 r.
4, 18  czerwca 2018 r.
9,17,23  lipca 2018 r.
6, 13, 20 sierpnia 2018 r.

Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się w poniedziałki  od 1230

Terminy posiedzeń zespołów mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb.

Posiedzenia
Zespołów Specjalistów
Według planów pracy zespołów specjalistów i wg potrzeb.

kalenarz

Joomla templates by Joomlashine