Kalendarz roku szkolnego

2015/2016

Rozpoczęcie zajęć
dydaktycznych w szkołach
1 września 2015 r. 
Planowane zebrania
Rady 
Pedagogicznej PP-P

28.08.2015 r. (poniedziałek)
07.09.2015 r.
21.09.2015 r.
26.10.2015 r.
14.12.2015 r.
18.01.2016 r.
22.02.2016 r. (poniedziałek-podsumowanie I semestru)
11.04.2016 r.
13.06.2016 r.
27.06.2016 r. (piątek godz. 1000)
26.08.2016 r. (piątek godz. 1000)

Rady Pedagogiczne poświęcone przekazaniu informacji po naradach
w KO, w powiecie wg potrzeb.

Zimowa przerwa świąteczna 22 grudnia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. w szkołach
Dni wolne w poradni: 25  26 grudnia 2015 r.
Ferie zimowe
w szkołach
1 lutego - 14 lutego 2016 r.
(województwo mazowieckie)
Wiosenna przerwa świąteczna 24 – 29 marca 2016 r. w szkołach
Dni wolne w poradni: 28 marca 2016 r. (Poniedziałek Wielkanocny)
Sprawdzian szóstoklasisty 05 kwietnia (wtorek) 2016 r. 
Egzamin gimnazjalny część humanistyczna - 18 kwietnia (poniedziałek) 2016 r.
część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia (wtorek) 2016 r.
język obcy nowożytny – 20 kwietnia (środa) 2016 r.
Zakończenie roku szkolnego
dla maturzystów
29 kwietnia 2016 r.
Egzaminy maturalne język polski (pp) - 4 maja 2016 r.
matematyka (pp) - 5 maja 2016 r.
język angielski (pp) – 6 maja 2016 r.
Zakończenie roku szkolnego
w szkołach
24 czerwca 2016 r.  
Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:

11 listopada 2015 r.(środa),
01 stycznia 2016 r.(piątek), 06 stycznia 2016 r.(środa)
03 maja 2016 r. (wtorek),
26 maja 2016 r.(czwartek)
15 sierpnia 2016 r.(poniedziałek)
Dni do odpracowania :
10 listopada 2014r.- poniedziałek (odpracowujemy 29 listopada 2014r. - sobota)
2 maja 2016 r. - wtorek (odpracowujemy 28 listopada 2015 r. (sobota)
27 maja 2016 r. (piątek)  odpracowujemy 16 kwietnia 2016 r.(sobota)  

Posiedzenia
Zespołów Orzekających

7, 21, 28 września 2015 r.
12, 19, 26 października 2015 r.
9,23  listopada 2015 r.
7   grudnia 2015 r.
11  stycznia 2016 r.
15, 22 lutego 2016 r.
14, 21 marca 2016 r.
11, 25 kwietnia 2016 r.
9, 23 maja 2016 r.
6, 20  czerwca 2016 r.
11,18,25  lipca 2016 r.
1, 8, 22 sierpnia 2016 r.

Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się w poniedziałki  od 1230

Terminy posiedzeń zespołów mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb.

Posiedzenia
Zespołów Specjalistów
Według planów pracy zespołów specjalistów i wg potrzeb.

Strona 3 z 6

kalenarz

Joomla templates by Joomlashine