Kalendarz roku szkolnego

2014/2015

ozpoczęcie zajęć
dydaktycznych w szkołach
1 września 2014 r. 
Planowane zebrania
Rady 
Pedagogicznej PP-P

28.08.2014r. (czwartek)
10.09.2014r. (środa)
25.09.2014r. (czwartek)
23.10.2014r. (czwartek)
12.12.2014 r. (piątek)
13.01.2015r. (wtorek)
16.02.2015r. (poniedziałek-podsumowanie I semestru)
14.04.2015r. (wtorek)
17.06.2015r. (środa)
30.06.2015r.(wtorek)
31.08.2015r.(poniedziałek)

Rady Pedagogiczne poświęcone przekazaniu informacji po naradach w KO , w powiecie wg potrzeb.

Zimowa przerwa świąteczna 22 grudnia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. w szkołach
 
w poradni: 25  26 grudnia 2014 r.
Ferie zimowe
w szkołach
19 stycznia – 01 lutego 2015r.
(województwo mazowieckie)
Wiosenna przerwa świąteczna 2 – 7 kwietnia 2015 r. w szkołach
w Poradni: 6 kwietnia 2015 (Poniedziałek Wielkanocny)
Sprawdzian szóstoklasisty 01 kwietnia (środa) 2015 r. 
Egzamin gimnazjalny część humanistyczna - 21 kwietnia (wtorek) 2015 r.
część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia (środa) 2015 r.
część językowa – 23 kwietnia (czwartek) 2015 r.
Zakończenie roku szkolnego
dla maturzystów
24 kwietnia 2015 r.
Egzaminy maturalne język polski (pp) - 4 maja 2015 r.
matematyka (pp) - 5 maja 2015 r.
język angielski (pp) – 6 maja 2015 r.
Zakończenie roku szkolnego
w szkołach
26 czerwca 2015 r.  
Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:
11 listopada 2015 r.(wtorek),
01 stycznia 2015 r.(czwartek), 06 stycznia 2015 r.(wtorek)
01 maja 2015 r. (piątek),
4 czerwca 2015 r.(czwartek)
Dni do odpracowania :
10 listopada 2014r.- poniedziałek (odpracowujemy 29 listopada 2014r. - sobota)
5 czerwca 2015r. -piątek (odpracowujemy 18 kwietnia 2015r. - sobota)
20 czerwca 2014 r. (piątek)  odpracowujemy 15 marca 2014r. (sobota)  
Posiedzenia
Zespołów Orzekających

8, 15, 22 września 2014 r.
6, 20, 27 października 2014 r.
17 listopada 2014 r.
8   grudnia 2014 r.
12  stycznia 2015 r.
9, 16 lutego 2015 r.
9, 23 marca 2015 r.
13, 27 kwietnia 2015 r.
11, 25 maja 2015 r.
8, 15  czerwca 2015 r.
6  lipca 2015 r.
17, 24, 31 sierpnia 2015 r.

Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się w poniedziałki  od 1230

Terminy posiedzeń zespołów mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb.

Posiedzenia
Zespołów Specjalistów
Według planów pracy zespołów specjalistów i wg potrzeb.

Strona 4 z 6

kalenarz

Joomla templates by Joomlashine