Kalendarz roku szkolnego

2013/2014

Rozpoczęcie zajęć
dydaktycznych w szkołach
 2 września 2013 r. 
Planowane zebrania
Rady 
Pedagogicznej PP-P
28.08.2013 r. (środa)
12.09.2013 r. (czwartek)
25.09.2013 r. (środa)
24.10.2013 r. (czwartek)
10.12.2013 r. (wtorek)
16.01.2014 r. (czwartek)
14.02.2014 r. (piątek - podsumowanie I semestru)
14.04.2014 r. (poniedziałek)
17.06.2014 r. (wtorek)
01.07.2014 r. (wtorek godz. 10:00)
28.08.2014 r. (czwartek godz. 10:00)

Rady Pedagogiczne poświęcone przekazaniu informacji po naradach w KO,
w powiecie wg potrzeb. 

Zimowa przerwa świąteczna w szkołach: 23 – 31 grudnia 2013 r.
w Poradni: 25  26 grudnia 2013 r.
Ferie zimowe
w szkołach
17 lutego – 02 marca 2014 r.
(województwo mazowieckie)
Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach: 17 – 22 kwietnia 2014 r.
w Poradni: 21 kwietnia 2014 r.
Sprawdzian szóstoklasisty 1 kwietnia 2014 r.  
Egzamin gimnazjalny część humanistyczna  23 kwietnia 2014 r.

część matematyczno-przyrodnicza  24 kwietnia 2014 r.

część językowa – 25 kwietnia 2014 r.  
Zakończenie roku szkolnego
dla maturzystów
25 kwietnia 2014 r.
Egzaminy maturalne język polski (pp)  5 maja 2014 r.

matematyka (pp)  6 maja 2014 r.

język angielski (pp)  7 maja 2014 r.  
Zakończenie roku szkolnego
w szkołach
27 czerwca 2014 r.  
Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:
1 listopada 2013 r. (piątek),
11 listopada 2013 r. (poniedziałek),
1 stycznia 2014 r. (środa),
6 stycznia 2014 r. (poniedziałek)
01 maja 2014 r. (czwartek),
19 czerwca 2014r. (czwartek)
Dni do odpracowania:
2 maja 2014 r. (piątek)  odpracowujemy 16 listopada 2013 r. (sobota)
20 czerwca 2014 r. (piątek)  odpracowujemy 15 marca 2014r. (sobota)  
Posiedzenia
Zespołów Orzekających

9, 16, 23 września 2013 r.
7, 21, 28 października 2013 r.
18 listopada 2013 r.
9 grudnia 2013 r.
13 stycznia 2014 r.
10, 17 lutego 2014 r.
10, 24 marca 2014 r.
14, 28 kwietnia 2014 r.
12, 26 maja 2014 r.
19, 16 czerwca 2014 r.
7 lipca 2014 r.
11, 18, 25 sierpnia 2014 r.

Posiedzenia odbywają się zawsze w poniedziałki w godzinach 12:30 - 13:30

Terminy posiedzeń zespołów mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb.

Posiedzenia
Zespołów Specjalistów
Według planów pracy zespołów specjalistów i wg potrzeb.

Strona 5 z 6

kalenarz

Joomla templates by Joomlashine