Kalendarz roku szkolnego

2012/2013

Rozpoczęcie zajęć
dydaktycznych w szkołach
 3 września 2012 r. 
Planowane zebrania
Rady 
Pedagogicznej PP-P
30.08.2012 r. (czwartek)
19.09.2012 r. (środa)
25.09.2012 r. (środa)
25.10.2012 r. (czwartek)
16.01.2013 r. (środa)
20.02.2013 r. (środa  podsumowanie I semestru)
25.04.2013 r. (czwartek)
12.06.2013 r. (środa)
01.07.2013 r. (wtorek)
28.08.2013 r. (środa)

Rady Pedagogiczne poświęcone przekazaniu informacji po naradach w KO,
w powiecie wg potrzeb. 

Zimowa przerwa świąteczna w szkołach: 23 grudnia 2012 r. – 1 stycznia 2013 r.
w Poradni: 25  26 grudnia 2012 r.
Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:
1 listopada 2012 r.(czwartek)
11 listopada 2012 r.(niedziela),
1 maja 2013 r. (środa),
3 maja 2013 r.(piątek),
30 maja 2013 r.(czwartek)

Dni do odpracowania :
2 maja 2013 r. – odpracowujemy 17 listopada 2012 (sobota)
31 maja 2013 r. – odpracowujemy 9 marca 2013 (sobota)

Posiedzenia
Zespołów Orzekających

10, 17, 24 września 2012 r.
8, 15, 29 października 2012 r.
12, 19 listopada 2012 r.
10 grudnia 2012 r.
14 stycznia 2013 r.
18 lutego 2013 r.
11, 25 marca 2013 r.
8, 22 kwietnia 2013 r.
13 maja 2013 r.
13, 17 czerwca 2013 r.
8 lipca 2013 r.
5, 19 sierpnia 2013 r.

Posiedzenia odbywają się zawsze w poniedziałki w godzinach 12:30 - 13:30

Terminy posiedzeń zespołów mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb.

Posiedzenia
Zespołów Specjalistów
Według potrzeb.

Strona 6 z 6

kalenarz

Joomla templates by Joomlashine