Spotkania dla specjalistów szkolnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu zaprasza specjalistów szkolnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu zaprasza specjalistów szkolnych
i nauczycieli, w szczególności nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego do udziału
w szkoleniu organizowanym przez specjalistów z poradni.
Temat przewodni spotkania „Jak się zachowywać wobec ucznia/dziecka jąkającego się/z wadą wymowy ?”.
Spotkanie odbędzie się 27.02.2018 roku w godzinach 1300 - 1500
Szczegółowy plan szkolenia:
1. Główne przyczyny wad wymowy u dzieci.
2. Na co powinien zwrócić uwagę nauczyciel wychowania przedszkolnego
    i wczesnoszkolnego - jąkanie.
3. Zabawy i formy stymulacji rozwoju mowy u dzieci.
4. Sprawy różne, konsultacje z pracownikami Poradni.

Z uwagi na ograniczone możliwości lokalowe konieczne jest wcześniejsze
potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 26.02.2018 roku - ilość miejsc ograniczona.
Organizator przewiduje zaświadczenia dla uczestników szkolenia.

Koordynator sieci współpracy i samokształcenia:
Pedagog - Anna Kintop

Prowadzący szkolenie:
Logopeda/neurologopeda - Magdalena Bartosiewicz-Żegota
Logopeda - Anna Mazurkiewicz-Dulińska

5 grudnia 2017 r.

05.12.2017 r. odbyło się spotkanie szkolnych koordynatorów Poradnianego Projektu Edukacyjno-Profilaktycznego „Nie dla przemocy wobec dzieci” oraz innych nauczycieli zainteresowanych tematyką
Na spotkanie składały się dwie części:

1330 - 1400 (I część dla koordynatorów)

 1. Powitanie i rozmowa na temat dotychczasowych działań podjętych w placówkach w ramach realizacji projektu.
 2. Wymiana doświadczeń oraz podzielenie się dotychczas opracowanymi scenariuszami.
 3. Przedstawienie propozycji przebiegu dalszych działań.

1400 - 1600 (II część dla wszystkich chętnych)

1. Szkolenie - Zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni.
2. Sprawy bieżące.

28 września 2017 r.

28.09.2017 r. odbyło się w naszej poradni spotkanie dla kadry zarządzającej szkołami/placówkami (Dyrektorów, Wicedyrektorów), specjalistów szkolnych, nowo zatrudnionych nauczycieli oraz nauczycieli zainteresowanych tematyką.
Podczas spotkania omówiono :

 1. Sprawy organizacyjne: monitoring w zakresie zatrudniania specjalistów szkolnych w placówkach/szkołach.
 2. Zmiany w prawie oświatowym dotyczące zadań Poradni oraz współpracy z Szkołami/Placówkami.
 3. Działalność poradni w roku szkolnym 2016/2017 oraz ofertę Poradni na rok szkolny 2017/2018.
 4. Nowe narzędzia diagnostyczne TROS-KA – pełna i rzetelna diagnoza dzięki współpracy rodziców, nauczycieli i specjalistów z PPP.
 5. Obowiązki specjalistów szkolnych i nauczycieli w świetle nowego rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Poradniany projekt edukacyjno-profilaktyczny „Nie dla przemocy wobec dzieci” - kolejna edycja- planowany przebieg działań w roku szkolnym 2017/2018.
 7. Działanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli w bieżącym roku szkolnym.

16 marca 2017

16 marca 2017 r. odbyło się spotkanie ze szkolnymi koordynatorami Poradnianego Projektu Profilaktyczno-Edukacyjnego „Nie dla przemocy wobec dzieci”.
Omówiono dotychczasowe działania podjęte w placówkach w ramach realizacji projektu, podzielono się dotychczas opracowanymi scenariuszami, ustalono terminy spotkań z rodzicami w placówkach, ustalono tematy oraz zakres tegorocznych konkursów.

Spotkanie dla dyrektorów i specjalistów szkolnych 09.01.2017 r.

9 stycznia 2017 r. odbyło się kolejne szkolenie prowadzone przez pracowników poradni  dla dyrektorów i specjalistów szkolnych z terenu naszego działania. Omówiono między innymi:

 1. Podstawy prawne opiniowania i orzecznictwa psychologiczno-pedagogicznego.
 2. Różnica pomiędzy orzeczeniem o niepełnosprawności, a orzeczeniem o kształceniu specjalnym.
 3. Opinia o wczesnym swpomaganiu  rozwoju, komu przysługuje i na jaki okres.
 4. Analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - wybrane zagadnienia i terminy.
 5. W jakich sprawach Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydaje opinie.
 6. Analiza wybranych orzeczeń i opinii. Dyskusja uczestników.

  

Strona 1 z 5

Słowa dają moc

zdjecia-1

Joomla templates by Joomlashine