Propozycje edukacyjno-szkoleniowe na rok 2018/2019

Organizujemy w poradni i w placówkach oświatowych leżących w rejonie działania naszej Poradni  (gm. Jadów, Klembów, Strachówka, Tłuszcz) spotkania edukacyjno - szkoleniowe dla nauczycieli, rodziców i uczniów oraz  warsztaty i rózne zajęicia itp.

Podstawą do przeprowadzenia zajęć w szkole/przedszkolu  jest pisemny  wniosek dyrektora placówki.

Ze względu na podstawową, określoną w Statucie,  działalność naszej Poradni czas oczekiwania na realizację szkolenia jest różny, ale terminy ustalamy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia.

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z naszymi propozyacjami na bieżący rok szkolny.

 Lp. Temat Adresaci  Czas trwania Osoby odpowiedzialne za realizację
Propozycje szkoleń dla Rad Pedagogicznych
 1. Zasady postępowania
z uczniem z nadpobudliwością
i deficytami uwagi
w warunkach szkolnych.
Nauczyciele ok. 2 godz. Psycholog
B. Wójcicka
A. Kintop
2.

Wspieranie rozwoju 
dziecka w oparciu o bajkoterapię. 

Nauczyciele
Rodzice

Warsztaty
120 minut

Psycholog
S. Wysocka
I.Tyczyńska

3.

Depresja  i samookaleczanie się - kiedy zmiany w zachowaniu dziecka są niepokojące.

Nauczyciele
Rodzice

60 minut

Psycholog
I. Tyczyńska
4.

Trendy i perspektywy na rynku pracy. Zawody przyszłości.

Nauczyciele uczący w kl. VII SP, II i III klas gimnazjalnych.

Spotkanie
informacyjne
60 minut

Psycholog
K. Pólkowska
5.

Praca z "trudnym" rodzicem.

 Nauczyciele

Prelekcja
120 minut 

Pedagog
A. Kintop
6.

Praca z uczniem z zaburzeniami ze spektrum Autyznu

Nauczyciele

60 minut


Pedagog
M. Żabicka

Propozycje spotkań z nauczycielami / rodzicami

1.

Lęki wieku dziecięcego.
Czyli, o czym powinien pamiętać każdy rodzic\opiekun małego dziecka.

Rodzice
i opiekunowie dzieci od 0 do 6 lat

90 - 120 minut

 

Psycholog
S. Wysocka
I. Tyczyńska

2. Rozwój mowy dziecka – przedstawienie etapów rozwoju mowy oraz zaprezentowanie ćwiczeń stymulujących ten rozwój. Rodzice ok. 90 minut

Logopeda
M. Bartosiewicz
    -Żegota

3.

Wpływ sposobu karmienia dziecka na rozwój jego mowy.

Rodzice i nauczyciele dzieci
od 3 roku życia
W zależności od potrzeb

Logopeda
A. Mazurkiweicz
   - Dulińska

4.

„ Jak nie zwariować wychowując dzieci?" Zajęcia dla rodziców w oparciu o teorię Jaspera
Julla. 

 

Rodzice, nauczyciele

Prelekcja
90minut 
 

Pedagog
M. Żabicka

5.

Podstawowe zasady wychowywania dzieci
„Bez porażek"NOWOŚĆ

Warsztaty dla wychowawców klas realizowane  na terenie szkół,przedszkoli.  3 spotkania po 2 godziny zegarowe 

Psycholodzy
I. Tyczyńska
B. Wójcicka

6.

Wspieranie rozwoju dziecka w oparciu
o bajkoterapię.

Nauczyciele
Rodzice

Warsztaty
120 minut

Psycholog
S. Wysocka
I. Tyczyńska

7. Depresja i
samookaleczanie się – Kiedy zmiany z zachowaniu dziecka są niepokojące. 

Nauczyciele
Rodzice

Prelekcja
60 minut

Psycholog
I. Tyczyńska

8. Zagrożenia
płynące z cyberprzestrzeni.

Rodzice
dzieci w różnym wieku

 120 minut Pedagog
L. Wielądek Psycholog
I. Tyczyńska
9. Warsztaty umiejętności
wychowawczych dla rodziców i nauczycieli.

Rodzice i
wychowawcy dzieci w różnym wieku

10 spotkań
po 3 godziny zegarowe
Psycholog
B. Wójcicka
I. Tyczyńska
10. Warsztaty „ Rodzeństwo
bez rywalizacji"

Rodzice i
wychowawcy dzieci w różnym wieku

10 spotkań
po 3 godziny zegarowe
Psycholog
B. Wójcicka
I. Tyczyńska
11. Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym z wybiórczością pokarmowąNOWOŚĆ

Dzieci i ich opiekunowie

6*45 minut

3 grupy przez cały rok

 

Pedagog
M. Żabicka
Logopeda
M. Bartosiewicz - Żegota

Propozycje spotkań z uczniami
1. Trening umiejętności społecznych dla dzieci 5-6 oraz 7-8 letnich w oparciu o program profilaktyczny rekomendowany przez MEN-"Przyjaciele Zippiego"NOWOŚĆ Dwie grupy wg wieku. Zajęcia tylko w poradni.

24 spotkania po 60 minut


Psycholog
K. Korycka
B. Wójcicka
K. Pólkowska
Pedgog
A. Kintop

2. Warsztaty dla uczniów klas I-III SP w oparciu o program wczesnej profilaktyki "CUKIERKI"NOWOŚĆ Zajęcia w zespołach klasowych w szkołach.

3*45 minut

Psycholog
B. Wójcicka
S. Wysocka

3.

Warsztaty dla uczniów
klas IV-VI SP - Tolerancja
i przyjaźń jako recepta na szczęście.

Zajęcia
w zespołach klasowych 
 2 x 45 minut  Psycholog
S. Wysocka
4. Zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni. Uczniowie starszych klas szkół podstawowych
i gimnazjaliści oraz rodzice
dzieci w różnym wieku.
120 minut Pedagog
L. Wielądek
Psycholog
I. Tyczyńska

5.

„Internet bez hejtu"

Warsztaty dla uczniów klas IV-VII SP oraz  III gimnazjum

45 minut

Psycholog
I. Tyczyńska
Pedagog
L. Wielądek

6.

Zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej dla dzieci w wieku przedszkolnym organizowane w placówkach.NOWOŚĆ

Zajęcia w grupach

2x po 45 minut lub 1 spotkanie 90 minut

Psycholog
B. Wójcicka
K. Pólkowska

7. Zajęcia z zakresu orientacji zawodowej dla klas I-IV SP organizowane w placówkach.NOWOŚĆ Zajęcia w zespołach klasowych 2x po 45 minut lub 1 spotkanie 90 minut Psycholog
B. Wójcicka
K. Pólkowska
8. Zajęcia związane z wyboremkierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej dla klas VII, VIII SP oraz III Gimnazjum.NOWOŚĆ Zajęcia w zespołach klasowych 2x po 45 minut lub 1 spotkanie 90 minut Psycholog
B. Wójcicka
K. Pólkowska
9.

Terapia miofunkcjonalna.

Dzieci od 6 roku życia  30
spotkań 30 minutowych
Logopeda
A. Mazurkiewicz
- Dulińska
10.

Diagnoza i terapia metodą Warnkego na terenie poradni.

Dzieci
w wieku 9-12 lat z trudnościami w zakresie prawidłowego czytania, pisania
i mówienia, przejawiające objawy Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego

 

Pedagog
L. Wielądek
11.

Matematyka jest wszędzie z wykorzystaniem IT

Uczniowie klas II i III SP

24 spotkania po 60 minut

Pedagog
E.Zarzecka
12.

Zrozumieć rodzeństwo z niepełnosprawnością

Rodzeństwo dzieci z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu  5 spotkań po 60 minut

Pedagog
M. Żabicka
Logopeda
M. Bartosiewicz-Żegota

13. Dignoza i terapia SI Diagnoza 3 spotkania po 2 godziny  Zajęcia indywidualne cały rok

Psycholog
S.Wysocka

W skrócie

Konsultacja

Konsultacje dla rodziców oraz
nauczycieli i innych specjalitów
szkolnych odbywają się zgodnie
harmonogramem pracy
zatrudnionych w naszej Poradni specjalistów.

Konsultacja jest punktem wyjścia do dalszych spotkań: doradczych, diagnostycznych lub terapeutycznych.

Podczas wstępnej konsultacji
pracownik poradni
– psycholog, pedagog, logopeda –
zdobywa podstawową wiedzę na temat problemu i pomoga wytyczyć kierunek dalszego postępowania.

Diagnoza

Określa indywidualne potrzeby
rozwojowe 
i edukacyjne
w odniesieniu do zgłaszanych problemów oraz wskazuje sposoby ich rozwiązania. Zadaniem diagnozy jest przygotowanie materiału informacyjnego i zaleceń do terapii oraz sformułowanie prognozy, co do dalszego funkcjonowania ucznia.

Terapia

Terapia to system zaplanowanych oddziaływań skierowanych do osób mających wszelkiego rodzaju zaburzenia.

Konsultacje dla rodziców oraz 
nauczycieli i innych specjalitów
szkolnych odbywają się zgodnie
harmonogramem pracy
zatrudnionych w naszej Poradni specjalistów.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

W każdym przypadku
gwarantujemy pełną dyskrecję.

Joomla templates by Joomlashine