Konkurs świąteczny 2019 r.

Boże Narodzenie to czas niezwykły, magiczny,
który w naszej pamięci przywołuje wspomnienia pełne ciepła, emanujące atmosferą radości i miłości.”

Dlatego wzorem lat ubiegłych, zapraszamy dzieci i rodziców do spojrzenia na piękno Świąt poprzez wspólne tworzenie jednego z wielu symboli Bożego Narodzenia i zapraszamy do konkursu:

Tym razem tematem pracy plastycznej są  "ECO Ozdoby Choinkowe"

Celem konkursu jest:

Ukazanie i pielęgnowanie tradycji Bożego Narodzenia.

Alternatywna forma twórczego wypełnienia czasu wolnego.

Kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez rozwijanie zdolności plastycznych.

Inspirowanie dzieci do samodzielnego wykonywania symboli świątecznych z materiałów wtórnych lub naturalnych, ekologicznych.

 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tłuszczu.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe w Poradni i ich rodziców.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić jeden stroik, wykonany techniką dowolną. Do wykonanego stroiku należy dołączyć wizytówkę z imieniem i nazwiskiem.
 4. Ozdoby należy składać u prowadzących zajęcia dodatkowe do 13 grudnia 2019 r.
 5. Wszystkie prace zostaną wystawione w korytarzu Poradni.
 6.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 grudnia 2019 r.
 7. Oceny świątecznych stroików dokona jury powołane przez Dyrektora Poradni w Tłuszczu.
 8. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury, informacja zostanie opublikowana na FB Poradni oraz wywieszona w siedzibie Poradni.
 9. Organizatorzy przewidują pamiątkowe dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.
 10. Nagrody zostaną wręczone podczas spotkania pokonkursowego, które odbędzie się w poradni  7 stycznia 2020 r. o godzinie 16
 11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do wykorzystywania prac, jak również z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Poradnię ich danych osobowych na potrzeby konkursu.
 12. Złożenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

Zapraszamy do udziału :)

Aktualności

Słowa dają moc

artykuly

zdjecia-1

Joomla templates by Joomlashine