Wspólne szkolenia

Wstęp do rozpoznawania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu zaprasza nauczycieli przedszkoli, nauczycieli klas I-III, pedagogów, psychologów i logopedów na warsztaty:

 Wstęp do rozpoznawania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej

jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka.

 Program warsztatów:

1. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej

 • Wyjaśnienie pojęcia integracji sensorycznej.
 • Omówienie bazowych systemów.
 • Główne założenia integracji sensorycznej.

 2. Dysfunkcje integracji sensorycznej

 •  Zachowanie dziecka a zaburzenia integracji sensorycznej.
 • Podstawowe dysfunkcje integracji sensorycznej: DSM, niepewność grawitacyjna, dyspraksja.
 • Omówienie i prezentacja filmu z terapii SI.
 • Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w przedszkolu i szkole, wpływ zaburzeń procesów integracji sensorycznej na codzienne funkcjonowanie dziecka.
 • Jak wspomagać rozwój procesów integracji sensorycznej w warunkach grupy przedszkolnej, klasy- propozycje zabaw, ćwiczeń.

Podczas warsztatów uczestnicy:

 • Poznają funkcjonowanie bazowych systemów zmysłowych na czterech poziomach rozwojowych.
 • Zaczną dostrzegać związek między rozwojem społecznym i emocjonalnym, ruchowym dziecka a procesami integracji sensorycznej.
 • Zapoznają się z dysfunkcjami SI i z podstawami diagnozy.
 • Otrzymają Kwestionariusz dla nauczycieli do wstępnej oceny systemów zmysłowych u dzieci.
 • Otrzymają zestawy do ćwiczeń stymulujących układy sensoryczne.

Warsztaty pozwolą Państwu:

 • Poszerzyć wiedzę dotyczącą dysfunkcji psychomotorycznych i ich wpływu na funkcjonowanie dziecka.
 • Poszerzyć wiedzę nt. rozwoju dziecka oraz nieprawidłowości i zaburzeń w rozwoju  i ich wpływu na funkcjonowanie dziecka.

Udział w spotkaniu potwierdziło ponad 40 osób.

Warsztaty prowadzić będzie Marta Perekitko – pedagog specjalny, oligoferenopedagog, od 2002 r. certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Nauczyciel dyplomowany i terapeuta w Przedszkolu Specjalnym w Warszawie. Specjalizuje się w terapii dziecka z autyzmem. Od 2004 r. prowadzi autorskie warsztaty dla nauczycieli z zakresu wprowadzenia do teorii integracji sensorycznej dla PSTIS, prowadzi wykłady dla studentów oraz brała udział jako prelegent w konferencjach dzieląc się swoją wiedzą z zakresu diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu.

Szkolenie odbędzie się 14 maja w godzinach 1300 – 1800 , dzięki gościnności Pani Dyrektor Emilii Buczyńskiej-Kołodziejek w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  w Tłuszczu.

Wszystkie zarejestrowane osoby zapraszamy do poradni o godzinie 1245 ,
a następnie pod opieką koordynatora spotkania Pani Edyty Witkowskiej przejdą Państwo do CKSiR w Tłuszczu.

3 i 4 kwietnia 2014 r.

Zapraszamy pedagogów szkolnych, psychologów i wychowawców szkolnych na szkolenie organizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Tłuszczu dotyczące -

INTERWENCJI KRYZYSOWYCH W SZKOLE..

     Szkolenie ma na celu zdobycie umiejętności
adekwatnego reagowania w przypadku trudnej sytuacji życiowej ucznia  takiej jak: rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, przemoc domowa, próby samobójcze i samobójstwa, przemoc seksualna i inne.
     Specyficzne dla interwencji kryzysowej jest to, że należy podjąć ją niezwłocznie po wydarzeniu, tak szybko jak to jest tylko możliwe. Dlatego bardzo ważne jest, aby w każdej szkole była taka osoba, która wie jak należy reagować w takiej sytuacji.
     Szkolenie będzie prowadziła Pani Ewa Maksymowska - trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, współpracownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego, Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
i Ośrodka Rozwoju Edukacji, superwizor  grupy interwentów
kryzysowych dla oświaty przy Biurze Edukacji m.st. Warszawy.
 
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych zajęć warsztatowych.
3 kwietnia - Czwartek :   900  - 17 00
4 kwietnia - Piątek :   900 - 17 00
 
miejsce: dzięki gościnności Pani Dyrektor - Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  w Tłuszczu  -  Sala Lustrzana.

Konsultacje dla rodziców oraz 
nauczycieli i innych specjalitów
szkolnych odbywają się zgodnie
harmonogramem pracy
zatrudnionych w naszej Poradni specjalistów.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

W każdym przypadku
gwarantujemy pełną dyskrecję.

Joomla templates by Joomlashine