Wydarzenia

Spotkanie finałowe 27 kwietnia 2017 r.

27 kwietnia 2017 r.
spotkaliśmy się po raz trzeci na finale podsumowującym realizację naszego projektu profilaktyczno-edukacyjnego, aby publicznie wyrazić sprzeciw dla przemocy wobec dzieci. Główna część wydarzenia w tym roku, z powodu deszczowej pogody odbyła się, w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu oraz na placu przed siedzibą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu. Dołączyły do nas również inne placówki oświatowe z terenu działania Poradni oraz kraju, m.in. Zespół Szkół im Jana Pawła II
w Szydłowcu,
Zespół Publicznych Szkół nr 1 w Piechcinie, Niebieska Linia, PWN Wydawnictwo Szkolne. Celem głównym wydarzenia jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez szerzenie wiedzy na temat różnych metod wychowawczych oraz skutków stosowania kar cielesnych. To także zwiększenie świadomości społecznej na temat skutków stosowania przemocy wobec dzieci. Informowanie oraz szkolenie rodziców na temat różnych, efektywnych metod wychowawczych. Informowanie dzieci o ich prawach, osobach i instytucjach, które mogą im pomóc
w przypadku doznawania przemocy. Poznawanie prawidłowych wzorców komunikacji w rodzinie.
Wydarzeniu podsumowującemu realizację całorocznego projektu towarzyszyły – występy uczniów (małe formy teatralne) ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego
w Stryjkach, Szkoły Podstawowej im. Jana Kielaka w Postoliskach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu
, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego gdzie tematem pracy była interpretacja myśli Janusza Korczaka „Mam prawo do ...". Na konkurs ogłoszony przez poradnię wpłynęło 35 prac (55 uczestników), z czego 20 prac było wykonanych indywidualnie, bo zgodnie z regulaminem prace można było wykonywać indywidualnie lub w małych grupach do 3 osób. Prace oceniono w 3 kategoriach wiekowych z uwzględnieniem następujących kryteriów: formy (plakat), szaty graficznej, interpretacji hasła.
Komisja przyznawała 3 główne miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz 3 wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, np. przybory plastyczne, gry towarzyskie
i edukacyjne, akcesoria sportowe, długopisy z logo poradni itp.
Momentem kulminacyjnym naszego spotkania było puszczanie baniek mydlanych do nieba jako symbol protestu przeciwko przemocy wobec dzieci. Ci, którzy nie mogli do nas przybyć tradycyjnie zostali poproszeni o włączenie się do udziału w obchodach na terenie swoich placówek i w geście solidarności wypuszczenie do nieba o 1130, tysięcy baniek mydlanych oraz przysłanie do Poradni fotorelacji z wydarzenia, które były sukcesywnie publikowane  na profilu Facebook Poradni. Następnie na sali gimnastycznej trwały gry i zabawy ruchowe, konkursy dla dzieci i rodzin prowadzone przez pracowników poradni i wolontariuszy.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz instytucjom, które wsparły nas w różny sposób przy realizacji spotkania finałowego w Poradni.
LGD – Lokalnej Grupie Działania „Równiny Wołomińskiej" w Tłuszczu
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydziałowi Promocji i Kultury – Starostwa Powiatu Wołomińskiego
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu
Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Tłuszczu
Zespołowi Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku
Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie - filia w Tłuszczu
Urzędowi Miasta i Gminy Tłuszcz
Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu
PWN Wydawnictwo Szkolne
Lokalnym przedsiębiorcom.

Bardzo dziękujemy również wszystkim instytucjom, które obdarzyły nas zaufaniem i udzieliły naszej akcji  partonatu honorowego bądź medialnego

Dziękujemy i zapraszamy na kolejną odsłonę naszego projektu za rok :)  :)

                                     

 

Zakończenie projektu edukacyjnego "Nie dla przemocy wobec dzieci"

List do wszystkich, którym leży na sercu zdrowy rozwój dzieci!

Po raz kolejny zapraszamy do czynnego udziału w akcji w ramach
Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci,
który jest obchodzony w naszym kraju po raz 12 w sobotę 30 kwietnia.      

Już za kilka dni chcielibyśmy spotkać się ponownie przed Poradnią Psychologiczno  – Pedagogiczną w Tłuszczu przy ul. Kościelnej 1A z rodzicami, nauczycielami, dziećmi i wspólnie, w symboliczny sposób wyrazić nasz sprzeciw wobec bicia dzieci. Jeśli pozwoli na to pogoda   o godzinie 1130 dnia 29 kwietnia 2016 roku na parkingu przed poradnią wypuścimy tysiące baniek mydlanych wyrażając swój publiczny brak akceptacji wobec bicia dzieci.

Przewidywany harmonogram spotkania w poradni:

 • 1000   zebranie uczestników na placu/parking przed Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Tłuszczu.
 • 1015     dwa przedstawienia teatralne przygotowane    przez uczniów klasy V b ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kielaka w Postoliskach
 • 1045   ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w      konkursie plastycznym
 • 1100   gry i zabawy przy muzyce dla dzieci
 • 1130   przez 5 minut wypuszczanie baniek do nieba

Prosimy, aby każdy uczestnik przyniósł ze sobą swój zestaw do robienia baniek mydlanych.

 • 1135   zabawy integracyjne
 • 1300   kilka słów podsumowania i zakończenie  spotkania

           Proponujemy, aby wszyscy, którzy myślą tak samo jak my, wyszli o godzinie 1130 przed szkołę, przedszkole, miejsce pracy i zamanifestowali swoje poparcie dla tej akcji, wypuszczając przez 5 minut bańki mydlane do nieba.
Jeśli zechcecie sfotografować swój udział, prosimy o nadesłanie zdjęć na adres email (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) poradni z nazwą placówki. Podsumowani akcji umieścimy na Fecebook i stronie internetowej poradni podobnie jak w ubiegłym roku.

Zapraszamy :) :)

Zaproszenie do udziału w konkursie finałowym 2017 r.

Zapraszamy 
wszystkich chętnych
do udziału w konkursie 
z okazji zbliżajacego się Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

Zaproszenie do udziału w konkursie

Szczegółowy regulamin uczestnictwa w konkursie finałowym, podsumowującym realizację poradnianego, całorocznego Poradnianego Projektu Profilaktyczno-Edukacyjnego

" Nie dla przemocy wobec dzieci"


Załączniki:

Prośba o wsparcie realizacji naszego spotkania finałowego 27 kwietnia 2017 r.

 

Zaproszenie do udziału w spotkaniu

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
serdecznie zapraszają szkolnych
koordynatorów Poradnianego Projektu
Profilaktyczno - Edukacyjnego

 „Nie dla przemocy wobec dzieci”

na spotkanie, które odbędzie się 16.03.2017 roku o godzinie 1330 

Planowany przebieg spotkania:

 1. Powitanie i rozmowa na temat dotychczasowych działań w ramach projektu.
 2. Wymiana doświadczeń oraz podzielenie się dotychczas opracowanymi  scenariuszami.
 3. Ustalenie terminu spotkań z rodzicami na terenie szkoły (jeśli do tej pory termin nie został wyznaczony)
 4. Ogłoszenie regulaminu i tematów tegorocznych konkursów finałowych.
 5. Sprawy różne.
Koordynatorzy projektu w Poradni:

Psycholog - Sylwia Wysocka

Psycholog - Małgorzata Kępka
Pedagog - Anna Kintop

 

"Nie dla przemocy wobec dzieci"- wrzesień 2016

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w działania w ramach Poradnianego Projektu Edukacyjno-Profilaktycznego „Nie dla przemocy wobec dzieci”.

Poniżej, przedstawiamy warunki, które powinny spełnić szkoły/placówki pragnące wziąć udział w działaniach w ramach projektu.

Należy wypełnić i złożyć w Porani Deklarację uczestnictwa oraz poinformować wszystkich pracowników Szkoły, o tym że placówka przystępuje do projektu.  W bieżącym roku szkolnym 2016/17 w konkursach będą mogły uczestniczyć jedynie placówki, które zadeklarują udział w projekcie i w ramach zajęć w swoich szkołach zobowiążą się do przeprowadzenia minimum 2 godzin dydaktycznych w klasach na temat praw dziecka i człowieka oraz właściwych sposobów reagowania w sytuacjach doznawania przemocy.

Deklarację można dostarczyć do Poradni osobiście, listownie lub faxem (nie przyjmujemy deklaracji w wersji elektronicznej). Czas przyjmowania deklaracji upływa 16 listopada 2016 roku.

                                                                                          Z poważaniem Dyrektor

i Rada Pedagogiczna PP-P w Tłuszczu

 

                                          

                                          

 

29 kwietnia 2016r. - zakończenie projektu " Nie dla przemocy wobec dzieci"

29 kwietnia 2016 r.

Spotkaliśmy się przed budynkiem Poradni w Tłuszczu, ponieważ wszyscy uważamy że klaps=przemoc, nie jest metodą dyscyplinowania nikogo, a już na pewno nie dzieci.

To problem. Aby go rozwiązać zespół pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu, na czele z Panią Psycholog Sylwią Wysocką, opracował i wdrożył projekt profilaktyczno-edukacyjny „ Nie dla przemocy wobec dzieci".
Jego celem było szerzenie w lokalnym społeczeństwie wiedzy na temat innych sposobów dyscyplinowania dzieci, które nie godzą tak oczywiście i drastycznie w rozwój emocjonalny i społeczny młodych ludzi.
W ramach projektu prowadziliśmy kampanię informacyjną na Facebook i stronie internetowej poradni, przeprowadziliśmy szereg spotkań z rodzicami, nauczycielami i dziećmi na temat na temat alternatywnych sposobów dyscyplinowania dzieci, wychowania w różnych etapach rozwoju człowieka, właściwych sposobów komunikacji, agresji rówieśniczej, sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami.
Prowadziliśmy spotkania dla pracowników oświaty przy współudziale policji na temat właściwego reagowania w sytuacji przemocy wobec dzieci i współpracy pomiędzy różnymi instytucjami w tym zakresie.
Opracowaliśmy konspekty zajęć dla nauczycieli do realizacji w szkołach podczas godzin wychowawczych .
Zaproponowaliśmy szkołom, przedszkolom,  aby w swoich programach wychowawczych umieściły takie ważne daty jak :

   • 2 października - Międzynarodowy Dzień bez Przemocy
   • 10 października - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
   • 19 listopada - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci
   • 20 listopada - Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
   • 10 grudnia - Dzień Praw Człowieka
   • 30 kwietnia - Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

z propozycjami ich zagospodarowania.

Wspólnie udało nam się bardzo dużo zmienić w świadomości wielu osób.
Podsumowaniem projektu był konkurs plastyczny i teatralny w placówkach, którego rezultatem było 26 przepięknych, mądrych plakatów z różnych szkół z terenu działania Poradni i dwa przedstawienia teatralne w wykonaniu klasy V B ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kielaka w Postoliskach.
Nagrodziliśmy 42 osoby i wręczyliśmy 50 dyplomów.
O 11. 30 wypuściliśmy tysiące baniek mydlanych do nieba wyrażając w ten sposób, swój publiczny brak akceptacji wobec bicia dzieci.
W naszym spotkaniu wzięło udział ponad 250 osób i znamienici goście ze Starostwa Powiatu Wołomińskiego z Panem Wicestarostą Adamem Łossanem na czele.
Bardzo dziękujemy za zaangażowanie  i udział wszystkim zgromadzonym.
Ci , którzy nie mogli do nas przybyć, wzorem roku ubiegłego, wyszli przed szkoły, przedszkola, miejsca pracy i wypuścili razem z nami bańki do nieba, a następnie przysłali nam zdjęcia ze swoich akcji.

Dziękujemy :)

Konkurs z okazji zbliżajacego się Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

Zapraszamy do udziału w konkursie z okazji zbliżajacego się Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

 

Szczegółowy regulamin uczestnictwa w konkursie

 

Projekt edukacyjny -- NIE DLA PRZEMOCY WOBEC DZIECI

W październiku  rozpoczynamy nowe działania w związku z  Naszym Projektem Edukacyjnym „NIE DLA PRZEMOCY WOBEC DZIECI". Zachęcamy naszych partnerów do zapoznania się z projektem. Czekamy na pisemne potwierdzenie chęci uczestnictwa w projekcie, zwłaszcza jeśli Państwo chcieliby, żeby nasz pracownik poradni przeprowadził spotkanie z rodzicami lub nauczycielami na terenie szkoły lub przedszkola (z uwagi
na inne działania statutowe poradni, ilość placówek mogących wziąć udziałw spotkaniach jest ograniczona).
Wnioski można składać do 15 października 2015 roku.

Projekt Edukacyjny

 „NIE DLA PRZEMOCY WOBEC DZIECI".

 

Strona 1 z 2

Słowa dają moc

zdjecia-1

Joomla templates by Joomlashine